skip to Main Content

Varmig 211 Supermig

Varmig 211 Supermig
Tehnički podaci Varmig 211 Supermig
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanjaNapon zavarivanjaIntermitencija
20%
Intermitencija
60%
Intermitencija
100%
Masa
3~400V/50~60Hz16 A20 – 220 A15 – 25 V220 A115 A90 A61 kg
Prečnik žice za zavarivanjeDimenzija
D x Š x V (mm)
Tip gorionika
0,6 – 1,0 mm690 x 310 x 600PAG 255 L=3m
Back To Top