skip to Main Content

Varmig 331 Supermig

Varmig 331 Supermig
Tehnički podaci Varmig 331 Supermig
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanjaNapon zavarivanjaIntermitencija
35%
Intermitencija
100%
Masa
3~400V/50Hz16 A15 – 300 A14,8 – 29 V300 A180 A93 kg
Prečnik žice za zavarivanjeDimenzija
D x Š x V (mm)
Tip gorionika
0,6 – 1,2 mm800 x 405 x 720PAG 355 L=3m
Back To Top