Skip to content

Sa akcentom na program robotizacije u DAIHEN VARSTROJ-u, nudimo mnoga različita rešenja za poslednju generaciju robota serije FD, uključujući i za visokokvalitetno zavarivanje aluminijuma i težih zavara, nudimo mnoge inovacije u oblasti robotskog zavarivanja i najnovije 7-osne robote za zavarivanje.

Back To Top