Skip to content

Korisna znanja

Sa iskustvom dužim od 20 godina, podelićemo sa vama neke bitne i korisne savete vezane za različite metode zavarivanja.

Uputstva za izbor postupka zavarivanja

MMA (REL) zavarivanje sa oplaštenom elektrodom je univerzalni postupak zavarivanja primeren za zavarivanje na otvorenom je postupak u kojem imamo manje problema kod zavarivanja nečistih, blago rdjavih materijala manje zahtevna priprema na zavarivanje postupak primeren za zavarivanje i navarivanje snažnih konstrukcija MIG/MAG zavarivanje u zaštiti gasova je produktivan postupak zavarivanja i zato je ekonomičan je…

Back To Top