Skip to content

Uputstva za izbor postupka zavarivanja

Automatic welding robot mechanical arm is working in the modern automobile parts factory.Industry 4.0 concept image.
MMA (REL) zavarivanje sa oplaštenom elektrodom

 • je univerzalni postupak zavarivanja primeren za zavarivanje na otvorenom
 • je postupak u kojem imamo manje problema kod zavarivanja nečistih, blago rdjavih materijala
 • manje zahtevna priprema na zavarivanje
 • postupak primeren za zavarivanje i navarivanje snažnih konstrukcija

MIG/MAG zavarivanje u zaštiti gasova

 • je produktivan postupak zavarivanja i zato je ekonomičan
 • je istovremeno i najčešće korišten postupak u industriji
 • je veoma univerzalan postupak zavarivanja, koji omogućava zavarivanje različitih tankih i debelih materijala
 • MAG postupak (zaštita sa aktivnim gasom) se koristi za zavarivanje svih vrsta konstrukcijskih čelika
 • MIG postupak (zaštita sa inertnim gasom) se koristi za zavarivanje nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala
 • posle zavarivanja var ostaje čist i bez taloga, zato dodatno čišćenje posle MIG/MAG pulsnog zavarivanja nije potrebno
 • prednost pulsnog zavarivanja je potpuno kontrolisan luk i posledična kvaliteta vara
 • postupak pulsnog zavarivanja je posebno primeren za zavarivanje tankih limova

Postupak zavarivanja sa punjenom žicom

 • je veoma produktivan postupak zavarivanja i zato je i veoma ekonomičan
 • postupak je primeren i za rad na otvorenom
 • je univerzalni postupak primeren za zavarivanje nerđajućeg i konstrukcijskog materijala te za reparaturno zavarivanje
 • sa dodavanjem zaštitinih gasova možemo postići visok nivo kvalitete

TIG-DC zavarivanje sa Wolfram netopivom elektrodom

 • jednosmerna struja za zavarivanje
 • je postupak primeren za zavarivanje svih metala osim aluminija i magnezija
 • omogućava visokokvalitetna zavarivanja
 • upotrebljava se kod zavarivanja najzahtijevnijih zavarenih spojeva
 • (tlačni sustavi, vatro-otporni materijali,…)
 • zahteva preciznu predpripremu predmeta koji se zavare i takodje izvežbanog varioca

TIG-AC zavarivanje sa Wolfram netopivom elektrodom

 • naizmenična struja zavarivanja
 • primeren za zavarivanje aluminijuma, AL legura i magnezijuma omogućava visokokvalitetne varove
 • zahteva preciznu predpripremu predmeta zavarivanja i uvežbanog varioca

TIG Pulsno zavarivanje

 • posebni efekti kod AC ili DC TIG postupka koje koristimo kod najvećih zahteva zavarivanja
 • omogućava kontrolisani unos energije za vreme zavarivanja
 • postupak upotrebljavamo za zavarivanje različitih veoma tankih materijala
 • konačna površina varnog spoja je veoma estetska

Žljebljenje (postupak sa C elektrodom i izduvavanjem)

 • Upotrebljava se za odstranjivanje nepravilnih nanosa materijala ili popravke kod reparaturnog zavarivanja
 • za pripremu predmeta zavarivanja pre zavarivanja (struganje rubova)
 • za odstranjivanje površinskih nepravilnosti sa odlivaka

Plazma sečenje

 • primerno za rezanje svih vrsta metala
 • uzak i precizan rez
Back To Top