skip to Main Content

Uputstva za izbor postupka zavarivanja

Automatic welding robot mechanical arm is working in the modern automobile parts factory.Industry 4.0 concept image.
MMA (REL) zavarivanje sa oplaštenom elektrodom

 • je univerzalni postupak zavarivanja primeren za zavarivanje na otvorenom
 • je postupak u kojem imamo manje problema kod zavarivanja nečistih, blago rdjavih materijala
 • manje zahtevna priprema na zavarivanje
 • postupak primeren za zavarivanje i navarivanje snažnih konstrukcija

MIG/MAG zavarivanje u zaštiti gasova

 • je produktivan postupak zavarivanja i zato je ekonomičan
 • je istovremeno i najčešće korišten postupak u industriji
 • je veoma univerzalan postupak zavarivanja, koji omogućava zavarivanje različitih tankih i debelih materijala
 • MAG postupak (zaštita sa aktivnim gasom) se koristi za zavarivanje svih vrsta konstrukcijskih čelika
 • MIG postupak (zaštita sa inertnim gasom) se koristi za zavarivanje nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala
 • posle zavarivanja var ostaje čist i bez taloga, zato dodatno čišćenje posle MIG/MAG pulsnog zavarivanja nije potrebno
 • prednost pulsnog zavarivanja je potpuno kontrolisan luk i posledična kvaliteta vara
 • postupak pulsnog zavarivanja je posebno primeren za zavarivanje tankih limova

Postupak zavarivanja sa punjenom žicom

 • je veoma produktivan postupak zavarivanja i zato je i veoma ekonomičan
 • postupak je primeren i za rad na otvorenom
 • je univerzalni postupak primeren za zavarivanje nerđajućeg i konstrukcijskog materijala te za reparaturno zavarivanje
 • sa dodavanjem zaštitinih gasova možemo postići visok nivo kvalitete

TIG-DC zavarivanje sa Wolfram netopivom elektrodom

 • jednosmerna struja za zavarivanje
 • je postupak primeren za zavarivanje svih metala osim aluminija i magnezija
 • omogućava visokokvalitetna zavarivanja
 • upotrebljava se kod zavarivanja najzahtijevnijih zavarenih spojeva
 • (tlačni sustavi, vatro-otporni materijali,…)
 • zahteva preciznu predpripremu predmeta koji se zavare i takodje izvežbanog varioca

TIG-AC zavarivanje sa Wolfram netopivom elektrodom

 • naizmenična struja zavarivanja
 • primeren za zavarivanje aluminijuma, AL legura i magnezijuma omogućava visokokvalitetne varove
 • zahteva preciznu predpripremu predmeta zavarivanja i uvežbanog varioca

TIG Pulsno zavarivanje

 • posebni efekti kod AC ili DC TIG postupka koje koristimo kod najvećih zahteva zavarivanja
 • omogućava kontrolisani unos energije za vreme zavarivanja
 • postupak upotrebljavamo za zavarivanje različitih veoma tankih materijala
 • konačna površina varnog spoja je veoma estetska

Žljebljenje (postupak sa C elektrodom i izduvavanjem)

 • Upotrebljava se za odstranjivanje nepravilnih nanosa materijala ili popravke kod reparaturnog zavarivanja
 • za pripremu predmeta zavarivanja pre zavarivanja (struganje rubova)
 • za odstranjivanje površinskih nepravilnosti sa odlivaka

Plazma sečenje

 • primerno za rezanje svih vrsta metala
 • uzak i precizan rez
Back To Top