Skip to content

Vartig 201 DC

vartig-201-dc
Tehnički podaci VARTIG 201 DC
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Snaga zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL)MasaDimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz20 A5 – 200 A5 – 160 A8,5 kVA/
9,0 kVA
1,5 – 3,25 mm14 kg390 x 135 x 300
Intermitencija TIG
25%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
200 A140 A120 ATIG-B 150 G
4m
Back To Top