Skip to content

Vartig 301 DC

vartig-301-dc
Tehnički podaci VARTIG 301 DC
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Snaga zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL)MasaDimenzija
D x Š x V (mm)
3x400V/50-60Hz10 A5 – 300 A10 – 270 A9,1 kVA /
9,2 kVA
1,5 – 4 mm17,5 kg465 x 185 x 390
Intermitencija TIG
35%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
300 A250 A210 ATIG-B 200 G 4m
TIG-B 450 W 4m
Back To Top