Skip to content

Vartig 221 AC/DC

vartig-221-acdc
Tehnički podaci VARTIG 221 AC/DC
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Snaga zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL)MasaDimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz16 A5 – 220 A5 – 180 A6,5 kVA /
7,0 kVA
1,5 – 4 mm15,5 kg465 x 185 x 390
Intermitencija TIG
30%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
220 A180 A140 ATIG-B 200 G 4m
TIG-B 450 W 4m
Back To Top