Skip to content

VARTIG 301 AC/DC

vartig-301-acdc
Tehnički podaci VARTIG 301 AC/DC
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Snaga zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL)MasaDimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz10 A5 – 300 A5 – 250 A9,0 kVA /
9,6 kVA
1,5 – 4 mm19 kg495 x 185 x 390
Intermitencija TIG
35%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
300 A250 A2100 ATIG-B 200 G 4m
TIG-B 450 W 4m
Back To Top