Skip to content

Vartig 221 DC

vartig-221-dc
Tehnički podaci VARTIG 221 DC
Priključni naponOsigurač sporPodručje zavarivanja
TIG DC
Područje zavarivanja
MMA (REL)
Snaga zavarivanja
MMA (REL)/TIG
Prečnik elektrode za zavarivanje MMA (REL)MasaDimenzija
D x Š x V (mm)
1~230V/50Hz16 A5 – 220 A5 – 180 A6,0 kVA /
6,6 kVA
1,5 – 3,25 mm14 kg465 x 185 x 390
Intermitencija TIG
35%
Intermitencija TIG
60%
Intermitencija TIG
100%
Tip gorionika
220 A190 A160 ATIG-B 200 G
4m
Back To Top